Giao thoa sóng - Số điểm cực đại...

Giao thoa sóng - Số điểm cực đại cực tiểu

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có các công thức sau đây:

+) Cùng pha cực đại: \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}\)

+) Cùng pha cực tiểu: \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{2} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{2}\)

+) Ngược pha cực đại: \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{2} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{2}\)

+) Ngược pha cực tiểu: \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}\)

+) Vuông pha cực đại: \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{4} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{1}{4}\)

+) Vuông pha cực tiểu: \(-\dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{3}{4} \leq k \leq \dfrac{S_1S_2}{\lambda}-\dfrac{3}{4}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP