Giao thoa sóng - Tìm khoảng cách trong...

Giao thoa sóng - Tìm khoảng cách trong giao thoa sóng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bài toán tìm khoảng cách từ điểm M trên đường trung trực gần nhất dao động cùng pha, ngược pha:

+) Cùng pha: \(k\lambda \geq \dfrac{S_1S_2}{2} \Rightarrow k_{min}\)

+) Ngược pha: \((k+0,5)\lambda \geq \dfrac{S_1S_2}{2} \Rightarrow k_{min}\)

\(\Rightarrow d(M;S_1S_2)_{min}=k_{min}\lambda\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP