Giao thoa sóng - Biên độ sóng giao...

Giao thoa sóng - Biên độ sóng giao thoa sóng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Biên độ sóng cơ tại M:

\(A_M=\begin{vmatrix} 2A\cos\begin{bmatrix} \dfrac{\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\dfrac{\varphi_1+\varphi_2}{2}& \end{bmatrix} \end{vmatrix}\)

\(A_M^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos \Delta \varphi_M\)

\(\Delta \varphi_M=\dfrac{2\pi}{\lambda}(d_1-d_2)+\Delta \varphi\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP