Sóng cơ học - Công thức liên hệ...

Sóng cơ học - Công thức liên hệ của sóng cơ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Công thức liên hệ giữa vận tốc, chu kỳ, tần số và bước sóng:

\(\lambda=v.T=\dfrac{v}{f}\)

\(\Delta t=\dfrac{v}{x}\)

\(t=(n-1)T\) Với n là số đỉnh sóng

+) Độ lệch pha của hai dao động giữa hai điểm cách nhau một khoảng d trên phương truyền sóng:

\(\Delta \varphi=\dfrac{2\pi d}{\lambda}\)

\(\Delta \varphi=2k \pi\) : cùng pha

\(\Delta \varphi=(k+1)\pi\) : ngược pha

\(\Delta \varphi=(k+1)\dfrac{\pi}{2}\) : vuông pha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP