Dao động tắt dần - Dao động cưỡng...

Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức - Cộng hưởng - Dao động tắt dần...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ:

\(\Delta A=\dfrac{4F}{k}\)

+) Quang đường vật đi cho đến khi dừng lại:

\(S=\dfrac{kA_0^2}{2F}\)

+) Số lần dao động được cho đến khi dừng lại:

\(N=\dfrac{A_0}{\Delta A}; n=2N\) (n là số lần vật đi qua VTCB)

+) Thời gian vật dao động cho đến khi dừng lại:

\(\Delta t=NT\)

+) \(\left\{\begin{matrix}v_{max}=\omega(A-x)\\ x_0=\dfrac{F}{k}\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP