Dao động tắt dần - Dao động cưỡng...

Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức - Cộng hưởng - Con lắc va chạm

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Công thức va chạm: vât \(m_0\) chuyển động với \(v_0\) đến va chạm vật \(m\)

+) Va chạm mềm:

\(v=\dfrac{m_0v_0}{m+m_0}\)\(\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m+m_0}}\)

+) Va chạm đàn hồi xuyên tâm:

\(\left\{\begin{matrix}v=\dfrac{m_0v_0}{m+m_0}\\ v'=\dfrac{m_0-m}{m+m_0}v_0\end{matrix}\right.\)\(\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP