Lượng tử ánh sáng - Phương trình Einstein...

Lượng tử ánh sáng - Phương trình Einstein

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có phương trình Einstein:

\(\varepsilon=A+W_{0đmax} \Leftrightarrow \dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{hc}{\lambda_0}+\dfrac{1}{2}m_ev_{0max}^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP