Lượng tử ánh sáng - Phôtôn - Lượng...

Lượng tử ánh sáng - Phôtôn - Lượng tử ánh sáng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Năng lượng phôtôn được tính theo công thức sau:

\(\varepsilon=hf=\dfrac{hc}{\lambda}=mc^2(J)\)

+) Khối lượng phôtôn được tính theo công thức sau:

\(m_{\varepsilon}=\dfrac{\varepsilon}{c^2}\)

+) Động lượng phôtôn được tính theo công thức sau;

\(p=m_{\varepsilon}c\)

+) Công thoát của e được tính theo công thức sau:

\(A=\dfrac{hc}{\lambda_0}\)

+) Giới hạn quang điện của kim loại được tính theo công thức sau:

\(\lambda_0=\dfrac{hc}{A}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP