Nhiệt học - Công thức liên quan đến...

Nhiệt học - Công thức liên quan đến phương trình CLA-PÊ-RÔN - MEN-ĐÊ-...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình CLA-PÊ-RÔN - MEN-ĐÊ-LÊ-ÉP:

(\(p\): áp suất \((P, Pascal)\); \(V\): thể tích \((m^3)\); \(n\): số các hạt trong khối khí \((mol)\); \(R\): hằng số khí; \(T\): nhiệt độ \((K)\); \(k\): hằng số Bôn-zơ-man)

\(pV=nRT\)

\(k=1.38(24) *10^{-23}J/K\)

\(k=8.617(15)*10^{-5}eV/K\)

\(R=8.314J/mol.K\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP