Cơ học - Công thức tính công và...

Cơ học - Công thức tính công và công suất

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Công: (\(W\): công sinh ra(J); \(F\): lực đẩy quãng đường s; \(\alpha\): góc hợp bởi hướng của lực và hướng chuyển động)

\(W=Fs \cos \alpha\)

Ví dụ: \(W_p\): công của trọng lực ; \(h\): hiệu độ cao giữa điểm đầu và cuối; \(W_{ms}\): công của lực ma sát; \(W\): công của lực đàn hồi)

\(W_p=mgh\)

\(W_{ms}=-F_{ms}.s\)

\(W=\dfrac{1}{2}k(x_1^2-x_2^2)\)

+) Công suất: (\(P\): công suất (watt, W); \(t\): thời gian thực hiện công \(W\) (s))

\(P=\dfrac{W}{t}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP