Nhiệt học - Công thức tính nhiệt độ...

Nhiệt học - Công thức tính nhiệt độ tuyệt đối

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ tuyệt đối được tính theo công thức sau:

( \(T\): nhiệt độ trong nhiệt giai Kenvin; \(t\): nhiệt độ trong nhiệt giai Celsius)

\(T=t^0C+273(K)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP