Cơ học - Công thức Momen quán tính...

Cơ học - Công thức Momen quán tính của vật rắn đồng chất

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Momen quán tính của vật rắn đồng chất:

+) Thanh mảnh chiều dài \(l\): \(I=\dfrac{1}{12}ml^2\)

+) Vành tròn/ hình trụ rỗng: \(I=mR^2\)

+) Đĩa tròn/ hình trụ đặc: \(I=\dfrac{1}{2}mR^2\)

+) Quả cầu rỗng: \(I=\dfrac{2}{3}mR^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP