Cơ học - Công thức rơi tự do...

Cơ học - Công thức rơi tự do ở độ cao H

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức rơi tự do ở độ cao H:

(\(g\): gia tốc trọng trường; \(v\): vận tốc đạt được tại thời điểm \(t\); \(s\): quãng đường đi được sau thời gian \(t\); \(v_h\): vận tốc lúc chạm đất; \(t_h\): thời gian lúc chạm đất)

\(a=g\)

\(v=gt\)

\(s=\dfrac{1}{2}gt^2\)

\(v_h=\sqrt{2gh}\)

\(t_h=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\)

\(g=9.8m/s^2 \approx 10m/s^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP