Cơ học - Công thức định luật NIU-TƠN...

Cơ học - Công thức định luật NIU-TƠN

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Định luật I NIU-TƠN:

(F là ngoại lực tác dụng lên vật (N), v là vận tốc của vật, a là gia tốc của vật )

\(\sum F=0 \Rightarrow \dfrac{dv}{dt}=0\)

\(a=0\)

+) Định luật II NIU-TƠN: (m: khối lượng vật (kg))

\(\vec F=\dfrac{d \vec p}{dt}=\dfrac{dm \vec v}{dt}=m \dfrac{d \vec v}{dt} \Rightarrow \vec F=m \vec a\)

\(\vec a=\dfrac{\vec F}{m}\)

+) Định luật III NIU-TƠN: \(\vec F_{BA}=-\vec F_{AB}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP