Cơ học - Công thức tính lực hấp...

Cơ học - Công thức tính lực hấp dẫn của Trái Đất

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lực hấp dẫn của Trái Đất: (\(M\): khối lượng Trái Đất; \(m\): khối lượng của vật ; \(R\): bán kính Trái Đất; \(h\): độ cao so với mặt đất)

\(F=G \dfrac{Mm}{(R+h)^2}\)

\(M \approx 6*10^{24} kg\) \(R \approx 6371* 10^3 m\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP