Cơ học - Công thức tính gia tốc...

Cơ học - Công thức tính gia tốc trọng trường

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ở độ cao h so với mặt đất: \(g=\dfrac{GM}{(R+h)^2}\)

Vật ở mặt đất: \(h \ll R \Rightarrow g_0=\dfrac{GM}{R^2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP