Cơ học - Công thức tính lực hấp...

Cơ học - Công thức tính lực hấp dẫn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lực hấp dẫn: (\(m_1,m_2\): khối lượng của các vật; \(r\): khoảng cách giữa hai vật; \(G\): hằng số hấp dẫn)

\(F=G \dfrac{m_1m_2}{r^2}\) \((N)\)

\(G=6.67 * 10^{-11}Nm^2/kg^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP