Cơ học - Phương trình tọa độ...

Cơ học - Phương trình tọa độ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình tọa độ: \(x_0\): vị trí ban đầu, \(x\): vị trí tại thời điểm \(t\)

\(x=x_0+v_0t+\dfrac{1}{2}at^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP