Vật lí hạt nhân - Công thức tính...

Vật lí hạt nhân - Công thức tính động lượng, động năng, nhiệt lượng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có công thức tính động lượng như sau:

+) \(p=mv\)

+) \(p^2=2mK\)

Ta có công thức tính động năng như sau:

+) \(K=\dfrac{1}{2}mv^2\)

Nếu \(A \rightarrow B+C\) thì \(\left\{\begin{matrix}K_C=\Delta E.\dfrac{m_B}{m_B+m_C}\\ K_B=\Delta E.\dfrac{m_c}{m_B+m_C}\end{matrix}\right.\)

Nhiệt lượng tỏa ra được tính theo công thức sau:

+) \(Q=N.\Delta E\) với \(N=\dfrac{m}{A}.N_A\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP