Vật lí hạt nhân - Công thức bảo...

Vật lí hạt nhân - Công thức bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(_{Z_1}^{A_1}{X_1}+_{Z_2}^{A_2}{X_2} \rightarrow _{Z_3}^{A_3}{X_3}+_{Z_4}^{A_4}{X_4}\)

+) Với hạt nhân \(X_2\) đứng yên:

- Bảo toàn diện tích: \(Z_1+Z_2=Z_3+Z_4\)

- Bảo toàn số nuclôn: \(A_1+A_2=A_3+A_4\)

- Bảo toàn động lượng: \(\vec p_1=\vec p_3+\vec p_4( \vec p=m \vec v)\)

Chú ý: hạt nhân đứng yên có \(\vec p=0\)

- Bảo toàn năng lượng toàn phần: \(k_1+\Delta E=k_3+k_4\)

Với \(\left\{\begin{matrix}\Delta E=(m_1+m_2-m_3-m_4)c^2\\ \Delta E=(\Delta m_3+\Delta m_4-\Delta m_1-\Delta m_2)c^2\\ \Delta E=A_3 \varepsilon_3+A_4 \varepsilon_4-A_1 \varepsilon_1-A_2 \varepsilon_2\end{matrix}\right.\)

Chú ý: \(\Delta E>0\): phản ứng tỏa năng

\(\Delta E<0\): phản ứng thu năng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP