“Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng...

“Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân cần phải động...

0
“Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân...” . (Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, NXB. Chính trị quốc gia, H., 2011, tr. 3) Trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam lúc đó, câu trích trên thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về
khởi nghĩa toàn dân. tuyên truyền toàn dân.quân đội nhân dân. quốc phòng toàn dân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khởi nghĩa toàn dân.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP