Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần...

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ( tháng 5 - 1941) có tầm qu...

0
Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ( tháng 5 - 1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám năm 1945?
Góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng thời kỳ này. Đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng thời kỳ này.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP