What does Martha mean when she says “It...

What does Martha mean when she says “It meant that I would have to en...

0
What does Martha mean when she says “It meant that I would have to entertain myself”?
She was tireShe was feeling sick.She had to find something to do.She was bored with doing homework.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
She had to find something to do.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP