Which of the following statements is true?...

Which of the following statements is true?

0
Which of the following statements is true?
Fruit only contain vitamin C.People can live well on only eating fruitsC. Fruits only contain vitamin AD. Eating fruits doesn’t make us fB. People can live well on only eating fruitsC. Fruits only contain vitamin AEating fruits doesn’t make us fat

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Eating fruits doesn’t make us fat

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP