Why did Danny decide to enter the marathon?...

Why did Danny decide to enter the marathon? Danny's totally unfit.

0
Why did Danny decide to enter the marathon? Danny's totally unfit.
Why did Danny decide to enter the marathon who’s totally unfit?Why did Danny, whose totally unfit, decide to enter the marathon?Why did Danny decide to enter the marathon, who’s totally unfit?Why did Danny, who’s totally unfit, decide to enter the marathon?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Why did Danny, who’s totally unfit, decide to enter the marathon?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP