You feel tired now because you didn't sleep...

Viết Lại Câu You feel tired now because you didn't sleep very well la...

0
Viết Lại Câu

You feel tired now because you didn't sleep very well last night.
Had ____________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Had you slept well last night, you wouldn't feel tired now.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP