α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2 Cho 10...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon α-aminoaxit X chứa m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. H2NCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHCl = (m muối – mX)/36,5 = 0,1 —> MX = 103 X dạng NH2-R-COOH —> R = 42: -C3H6- —> X là CH3CH2CH(NH2)COOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP