Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng 16,6 gam X với H2SO4 đặc ở 140ºC, thu được 13,9 gam hỗn hợp ete (không có sản phẩm hữu cơ nào khác). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của hai ancol trong X là A. C3H7OH và C4H9OH. B. CH3OH và C2H5OH. C. C2H5OH và C3H7OH. D. C3H5OH và C4H7OH.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> mH2O = mX – mete = 2,7 —> nH2O = 0,15 nX = 2nH2O = 0,3 —> MX = 55,33 —> X gồm C2H5OH (46) và C3H7OH (60)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP