Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn a ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại M (có giá trị không đổi) vào 140 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và V lít H2 (đktc). Cô cạn Y, thu được 31,66 gam hỗn hợp chất rắn khan. Mặt khác, Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,17 mol H2SO4 (loãng). Giá trị V là A. 4,48 B. 5,376 C. 3,808 D. 3,36

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trung hòa Y bằng nH+ = 0,17.2 —> Y chứa Mx+ (u mol), Cl- (0,14) và OH- (0,34) Bảo toàn điện tích —> ux = 0,14 + 0,34 = 0,48 m rắn = Mu + 0,14.35,5 + 0,34.17 = 31,66 Thay u = 0,48/x —> M = 43,5625x Kiểm tra lại đề bài.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP