Thủy phân hoàn toàn m gam este X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn m gam este X mạch hở bằng dung dịch KOH dư, sau phản ứng thu được m1 gam ancol Y không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 và 18,2 gam hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m1 gam Y bằng oxi dư, thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Giá trị của m là A. 10,6 B. 16,2 C. 11,6 D. 14,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt Y —> nCO2 = 0,3 và nH2O = 0,4 —> nY = 0,1 —> Số C = nCO2/nY = 3 X tạo 2 muối và Y không phản ứng với Cu(OH)2 nên Y là: HO-CH2-CH2-CH2-OH —> nKOH = 2nY = 0,2 Bảo toàn khối lượng: mX = mY + m muối – mKOH = 14,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP