Hỗn hợp X gồm metan propen isopren Đốt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm metan,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm metan, propen, isopren. Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X cần vừa đủ 24,64 lít O2 (đktc). Mặt khác, 10 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là A. 0,15 B. 0,20 C. 0,25 D. 0,30

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt X —> nCO2 = u và nH2O = v —> mX = 12u + 2v = 10 Bảo toàn O —> 2u + v = 1,1.2 —> u = 0,7 và v = 0,8 X gồm CH4, C3H6, C5H8 —> X có công thức chung CnHn+3 (x mol) nCO2 = nx = 0,7 nH2O = x(0,5n + 1,5) = 8 —> nx = 0,7 và x = 0,3 —> n = 7/3 Độ không no của X là: k = (2n + 2 – n – 3)/2 = 2/3 —> nBr2 = kx = 0,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP