Khi thực hiện phản ứng tách nước đối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi thực hiện phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X tách H2O tạo anken nên X no, đơn chức, mạch hở. nCO2 = 0,25 và nH2O = 0,3 —> nX = nH2O – nCO2 = 0,05 —> Số C = nCO2/nX = 5 C5H11OH tách H2O tạo anken duy nhất nên có cấu tạo: CH2OH-CH2-CH2-CH2-CH3 CH2OH-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP