Clo hoá PVC thu được một polime chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Clo hoá PVC thu được...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Mắt xích PVC là C2H3Cl —> k mắt xích trong mạch PVC có công thức là C2kH3kClk C2kH3kClk + Cl2 —> C2kH3k-1Clk+1 + HCl —> %Cl = 35,5(k + 1)/(62,5k + 34,5) = 63,96% —> k = 3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP