Cho 2 peptit X Y MX &lt MY...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2 peptit X, Y (M...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2 peptit X, Y (MX < MY) và este Z (X, Y, Z đều mạch hở; X, Y đều được tạo từ Gly và Ala; Z có không quá 3 liên kết pi trong phân tử và được tạo từ phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol). Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được hiệu số CO2 và H2O là 0,06 mol. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 42,34 gam hỗn hợp E gồm X (x mol), Y (y mol), Z (z mol) trong dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 1,86 gam ancol T và 72,32 hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 31,27% B. 29,95% C. 32,59% D. 28,63%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phản hồi mấy bài cũ thì mới có giải bài mới.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP