Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở X cần vừa đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là A. C3H8O3. B. C2H6O. C. C2H6O2. D. C3H8O2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2n+2Oz + (1,5n + 0,5 – 0,5z)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O —> nO2 = 1,5n + 0,5 – 0,5z = 3,5 —> 3n – z = 6 Do n ≥ z —> n = 3 và z = 3 là nghiệm duy nhất. —> C3H8O3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP