“I haven’t been very open-minded ” said the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “I haven’t been very open-minded,” said the manag...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“I haven’t been very open-minded,” said the manager.

A. The manager promised to be very open-minded.

B. The manager admitted not having been very open-minded.

C. The manager denied having been very open-minded.

D. The manager refused to have been very open-minded.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

“Tôi không hề cở mở” – Người quản lí nói.

= B. Người quản lí thừa nhận không có thái độ cởi mở.

Chú ý: (to) admit V-ing: thừa nhận làm gì.

Các đáp án còn lại không hợp nghĩa:

A. Người quản lí hứa sẽ có thái độ rất cởi mở.

(to) promise to V: hứa làm gì.

C. Người quản lí phủ nhận có thái độ rất cở mở.

(to) deny V-ing: phủ nhận làm gì.

D. Người quản lí từ chối có thái độ cở mở.

(to) refuse to V: từ chối làm gì

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP