It ______ Sue that you saw last night...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It ______ Sue that you saw last night. She’s abro...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It ______ Sue that you saw last night. She’s abroad with her family.

A. should have been B. must have been C. can’t have been D. needn’t have been

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Chủ điểm ngữ pháp liên quan tới Động từ khuyết thiếu.

A. should have PII: đáng nhẽ ra nên làm trong quá khứ nhưng thực tế đã không làm.

B. must have PII: chắc chắn đã làm trong quá khứ do có dấu hiệu, chứng cớ rõ ràng ở hiện tại.

C. can’t have PII: chắc chắn đã không đã xảy ra do có chứng cứ, nguyên nhân rõ ràng.

D. needn’t have PII: không cần thiết nhưng đã làm.

Dịch: Người mà bạn thấy tối qua không thể là Sue. Cô ấy đang ở nước ngoài cùng gia đình.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP