The energy ______ from the sun is renewable...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The energy ______ from the sun is renewable and e...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The energy ______ from the sun is renewable and environmentally-friendly.

A. harnessing B. is harnessed C. which harnessed D. harnessed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Chủ điểm ngữ pháp liên quan tới Mệnh đề quan hệ.

Cụ thể ở đây là Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động, lúc này Đại từ quan hệ bị lược bỏ và động từ chia về dạng PII.

Ta có: harnessed = which is harnessed.

Dịch: Năng lượng được khai thác từ mặt trời có thể tái tạo được và rất thân thiện với môi trường.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP