There won’t be peace in the conflict if...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There won’t be peace in the conflict if both side...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There won’t be peace in the conflict if both sides do not really desire it.

A. It is only if both sides actually want the conflict to end peacefully that it will happen.

B. As both sides in the conflict apparently desire peace, it is likely that there will be peace soon.

C. The main problem in the conflict seems to be that neither side really desires peace.

D. There has been a lot of fighting in the conflict because both sides seem to want it that way.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Sẽ không có hòa bình trong cuộc xung đột nếu cả 2 bên không thực sự muốn.

= Nếu 2 bên thực sự muốn cuộc xung đột kết thúc trong hòa bình thì chuyện đó sẽ xảy ra.

Các đáp án còn lại không đúng nghĩa:

B. Vì cả hai bên trong cuộc xung đột dường như mong muốn có hòa bình, rất có thể sẽ sớm có hòa bình.

C. Vấn đề chính trong cuộc xung đột dường như là cả hai bên thực sự mong muốn có hòa bình.

D. Đã có rất nhiều cuộc ẩu đả trong cuộc xung đột vì cả hai bên dường như muốn như vậy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP