Ann and Mary are studying in their classroom...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Ann and Mary are studying in their classroom. -An...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Ann and Mary are studying in their classroom.

-Ann: “Can I borrow your dictionary?”.

-Mary: “______”.

A. I’m afraid I can’t B. Here you are! C. I think so D. It doesn’t matter

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Ann và Mary đang học trong lớp.

-Ann: “Tớ có thể mượn cuốn từ điển của cậu được không?”.

-Mary: “______”.

A. Tớ e rằng tớ không thể.

B. Của cậu đây.

C. Tớ cũng nghĩ thế.

D. Điều đó không quan trọng.

Chỉ có đáp án B là phù hợp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP