Jack persisted in attempting to convince his employers...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jack persisted in attempting to convince his empl...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Jack persisted in attempting to convince his employers to use more technology and fewer people.

A. endured B. remained C. repeated D. insisted

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

(to) persist = D. (to) insist: khăng khăng, cố chấp.

Các đáp án còn lại:

A. endure (v): cam chịu.

B. remain (v): duy trì.

C. repeat (v): lặp lại.

Dịch: Jack khăng khăng cố gắng thuyết phục sếp mình sử dụng tới công nghệ nhiều hơn và cắt giảm nhân công.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP