They would ______ go by air than spend...

Ngữ Pháp và Từ Vựng They would ______ go by air than spend a week tra...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

They would ______ go by air than spend a week traveling by train

A. always B. rather C. prefer D. better

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Cấu trúc:S would rather V than V: thà làm gì hơn làm gì.

Dịch: Họ thà đi máy bay hơn là dành cả tuần đi tàu.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP