The party leader traveled the length and ______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The party leader traveled the length and ______ o...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The party leader traveled the length and ______ of the country in an attempt to spread his message.

A. width B. distance C. diameter D. breadth

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Câu hỏi từ vựng.

A. width (n): bề rộng.

B. distance (n): khoảng cách.

C. diameter (n): đường kính.

D. breadth (n): bề rộng.

Thành ngữ: (to) travel the length and breadth of somewhere: đi tới mọi ngóc ngách ở đâu đó.

Dịch: Người lãnh đạo đảng đã đi tới mọi ngóc ngách trên đất nước với nỗ lực tuyên truyền những thông điệp của ông tới nhân dân.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP