Vietnam U23 made not only Asia but also...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Vietnam U23 made not only Asia but also Europe ke...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Vietnam U23 made not only Asia but also Europe keep a close eye on them. They ______ internationally.

A. have made headlines B. had made headlines

C. have done headlines D. did headlines

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Thành ngữ: (to) make headlines: gây được chú ý lớn tới truyền thông, làm nóng các mặt báo, được đăng tải rộng rãi.

Dịch: U23 Việt Nam không chỉ khiến Châu Á mà còn cả Châu Âu phải chú ý tới. Họ đã làm nóng các mặt báo quốc tế.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP