The party ______ I was the guest of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The party, ______ I was the guest of honor, was e...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The party, ______ I was the guest of honor, was extremely enjoyable.

A. at that B. at which C. to that D. to which

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

“that” không bao giờ đi với giới từ trong Mệnh đề quan hệ nên ta loại ngay A và C.

Ở đây at which = where. Ta dùng giới từ at đi với which do at which là thay thế cho at the party.
Dịch: Bữa tiệc đó, nơi mà tôi là khách mời danh dự, cực kì thú vị.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP