OPPOSITE The soldier was demoted for improper behavior...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE The soldier was demoted for improper be...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

The soldier was demoted for improper behavior.

A. promoted B. lowered C. resigned D. let off

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

(to) demote: hạ xuống, giáng cấp >< A. (to) promote: thăng cấp, thăng chức.

Các đáp án còn lại:

B. lower (v): hạ thấp.

C. resign (v): từ chức.

D. let off (v): tha bổng.

Dịch: Người quân nhân bị giáng chức vì hành vi không đúng mực.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP