The accident happened as the result of the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The accident happened as the result of the driver...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The accident happened as the result of the driver’s not paying attention to the road.

A. If the driver would have paid attention to the road, the accident hadn’t happened.

B. Had the driver been paid attention to the road, the accident wouldn’t have happened.

C. If the driver would had been paying attention to the road, the accident wouldn’t have happened

D. Had the accident not happened, the drive would not have had to pay attention to the road.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Tai nạn xảy ra do người lái xe không chú ý tới làn đường.

= C. Nếu người lái xe chú ý tới làn đường, thì tai nạn đã không xảy ra.

Câu điều kiện loại 3: If S had PII, S would have PII => Dạng đảo ngữ: Had S PII, S would have PII.

Diễn tả một giả định không có thật trong quá khứ.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP