Spanish is the only course that it is...

Tìm Lỗi Sai Spanish is the only course that it is not offered in the ...

0
Tìm Lỗi Sai

Spanish is the only course that it is not offered in the summer term, but there are several classes offered in the fall.

A. the only course B. it C. several D. offered

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Sửa: bỏ it.

Ở đây Đại từ quan hệ that đã thay thế cho the only course đứng trước rồi nên it ở đây bị thừa.

Dịch: Tiếng Tây Ban Nha là khóa học duy nhất không mở trong học kì hè, nhưng có một số lớp được mở vào mùa thu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP