OPPOSITE The doctor asked John to exhale slowly...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE The doctor asked John to exhale slowly ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

(to) exhale: thở ra >< D. breathe in: thở vào.

Các đáp án còn lại:

A. inhale (v): hít, nuốt vào.

B. move in: di chuyển vào vào.

C. enter (v): đi vào, đăng nhập…

Dịch: Bác sĩ yêu cầu John thở ra từ từ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP