The school officials are considering comprehensive planning to...

Tìm Lỗi Sai The school officials are considering comprehensive planni...

0
Tìm Lỗi Sai

The school officials are considering comprehensive planning to alleviate the problem of overcrowding in the dormitories.

A. are B. planning C. alleviate D. overcrowding

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Sửa planning => plans.

Vị trí sau tính từ comprehensive- (toàn diện) ta cần 1 danh từ.

Dịch: Các cán bộ nhà trường đang cân nhắc việc quy hoạch toàn diện để giảm bớt tình trạng quá tải ở ký túc xá.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP